Категория: ЕМИСИЯ НОВИНИ

Акценти от деня / 1-ви Април 2019г.

Най-важното от Добрич и региона на 1-ви Април 2019г.

Акценти от деня / 1-ви Март 2019г.

Най-важното от Добрич и региона на 1-ви Март 2019г.

Акценти от деня / 11-ти Февруари 2019г.

Най важното от Добрич и региона

Акценти от деня / 13-ти Февруари 2019г.

Най-важното от Добрич и региона

Акценти от деня / 14-ти Май 2019г.

Най-важните новини на 14-ти Май 2019г.

Акценти от деня / 15-ти Април 2019г.

Най-важното от Добрич и региона на 15-ти Април 2019г.

Акценти от деня / 15-ти Май 2019г.

Най-важните новини от Добрич и региона на 15-ти Май 2019г.

Акценти от деня / 15-ти Февруари 2019г.

Най-важното от Добрич и региона

Акценти от деня / 17-ти Май 2019г.

Най-важните новини от Добрич и региона на 17-ти Май 2019г.

Акценти от деня / 18-ти Февруари 2019г.

Най-важното от Добрич и региона

Акценти от деня / 20-ти Май 2019г.

Най-важните новини от Добрич и региона.

Акценти от деня / 20-ти Февруари 2019г.

Най-важното от Добрич и региона

Акценти от деня / 22-ри Февруари 2019г.

Най-важното от Добрич и региона.

Акценти от деня / 23-ти Май 2019г.

Най-важните новини от Добрич и региона на 23-ти Май 2019г.

Акценти от деня / 25-ти Март 2019г.

Най-важното от Добрич и региона на 25-ти Март 2019г.

Акценти от деня / 25-ти Февруари 2019г.

Най-важното от Добрич и региона

Акценти от деня / 8-ми Февруари 2019г.

Най важното от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 01–2–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 01–03–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 01–06–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 01–12–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 02–03–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 02–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 02–06–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 02–2–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 03-05-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 03–04–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 03–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 03–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 03–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 03–2–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 04-05-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 04–04–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 04–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 04–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 04–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 04–12–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 05-05-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 05–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 05–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 05–09–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 05–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 06 – 12 – 2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 06–03–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 06–04–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 06–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 06–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 06–2–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 07 – 12 – 2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 07–03–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 07–04–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 07–06–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 07–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 07–09–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 07–2–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 08 – 12 – 2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 08–03–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 08–06–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 08–09–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 08–2–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 09 – 12 – 2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 09-05-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 09–03–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 09–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 09–06–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 09–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-03-2016

Най важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-03-2016

Най важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-04-2016

Най – важното от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-06-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-11-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-12-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-7-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 1-ВИ ЮНИ 2018Г.

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10-02-2016

Най важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10-03-2016

Най важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10-06-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10-11-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10-ТИ ЮЛИ 2018Г.

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–01–2018

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–03–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–04–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–11–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–1–2017

Най–важното от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 10–2–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-02-2016

Най важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-03-2016

Най важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-04-2016

Най – важното от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-05-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-10-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-11-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-7-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ от 11-ти Април 2019г.

Най-важните новини от Добрич и региона на 11-ти Април 2019

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-ТИ ЮЛИ 2018Г.

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11-ТИ ЮНИ 2018Г.

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–01–2018

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–04–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–09–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–12–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 11–1–2017

Най–важното от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12 – 12 – 2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-02-2016

Най важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-04-2016

Най – важното от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-05-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-10-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-7-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-9-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-ТИ МАРТ 2018

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-ти Март 2019 Г.

Най-важното от Добрич и региона на 12-ти Март 2019г.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-ТИ ЮЛИ 2018Г.

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12-ТИ ЮНИ 2018Г.

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–01–2018

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–02–2018

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–04–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–05–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–06–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–07–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–09–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–10–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–12–2017

Най–важните НОВИНИ от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 12–1–2017

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 13 – 12 – 2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 13-04-2016

Най – важното от Добрич и региона

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 13-05-2016

Най–важното от Добрич и региона.

ЕМИСИЯ НОВИНИ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДОБРИЧ ОТ 13-06-2016

Най–важното от Добрич и региона.