Отчетът е изготвен в изпълнение на изискванията, регламентирани в чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Основната аналитично-информационна част съдържа подробно изложение за изпълнението на приоритетните мерки и дейности през отчетния период в унисон с основните цели на Програмата за управление на Община Добричка за срока на мандата 2019 – 2023 г.

Може да прочетете целия отчет на сайта на община Добричка.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*