Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните придоби нов дом, където комисията ще осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви.

Новата административна сграда е на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №7 Б /срещу Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“/. По нея е извършен цялостен ремонт на фасадите – нова дограма, поставяне на топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втори и трети етаж, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на отоплителна инсталация и газификация.

Официалното събитие по откриването на „Административната сграда на МКБППМН“ ще се проведе на 24.01.2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в сградата.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*