Европейската комисия прие програмата по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) за България. Общият размер на отпуснатите средства, които обхващат този шестгодишен период, е 121 млн. евро, от които приносът на ЕС възлиза на 85 млн. евро. ЕФМДРА ще инвестира около 84,9 млн. евро в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море.
Всички подпомагани дейности ще допринесат за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата.
Средствата по програмата ще бъдат предназначени предимно за устойчиви рибарство, аквакултури и преработка, за маркетинг, както и за устойчива синя икономика. Ще се стимулират преминаването към нисковъглеродни горива, но също така и риболовни техники и съоръжения с ниско въздействие, както и иновативни решения за контрол и събиране на данни за рибарството.
Програмите също така ще подкрепят екологичния и цифровия преход на сектора с инвестиции в енергия от възобновяеми източници, нови информационни технологии и методи за намаляване на отпадъците.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*