Общо 214 работодателя са получили финансова подкрепа в размер на 11 015 959 лв. за запазване на заетостта на общо 5 618 работници и служители по мярката „60/40“. Регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за месец октомври 2020 г. и се предоставя за срок до 3 месеца, считано от 1 януари до 31 март 2021 г. Крайният срок за прием на документи за кандидатстване е 16.04.2021 г. в Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич.
По проект BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ са подпомогнати 48 работодатели и самоосигуряващи лица от секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм за запазване на заетостта на 915 лица. Компенсацията в размер на 290 лв. се изплаща за цял календарен месец считано от 1 юли 2020 г., но не по-късно от 31 март 2021 г. Изплатените средства към подпомогнатите предприятия възлизат на 988 320 лв. Заявления за изплащане на компенсации ще се приемат до 31.03.2021 г. или до изчерпване на наличния финансов ресурс, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич. При комбинация на финансовата подкрепа по проекта с мярка 60/40, помощта към икономически засегнатите от кризата предприятия от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт“ и „Туризъм“ може да стигне до 80/20.
На 186 безработни лица е осигурена до шестмесечна заетост по 97 договора с работодатели от областта. Средствата в размер на 135 829 лв. са изплатени по проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“, предоставящ подкрепа за реинтеграцията на безработни лица, останали без работа вследствие от пандемията COVID-19 чрез осигуряване на субсидирана заетост. Работодателите, желаещи да използват възможностите по проекта е необходимо да подадат електронна заявка на следния линк: https://bit.ly/3ba9LYj. Продължителността на проекта бе удължен до 31.12.2022 г.
Платени са 325 412 лв. компенсация на 763 работници и служители по подадени 197 заявления от работодатели по проект „Запази ме”. Компенсацията е в размер на 75% от осигурителния доход на работниците и служителите за м. октомври 2020 г. и се предоставя за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети. Периодът за получаване на компенсациите е до 31.03.2021 г.
За работодателите, които желаят да се възползват от възможностите за финансова подкрепа към Агенцията по заетостта, могат да се запознаят с условията на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta/ или на място в Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич.
Данните са към 2 март 2021 г. и са предоставени на Областен информационен център – Добрич от Агенция по заетостта.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*