Дребномащабният риболов в Черно море се обособява като специфична стопанска дейност, а за любителите се въвежда билет. Това стана възможно след като Министерски съвет одобри Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Чрез промените се предоставя възможност на лицата, с корабчета под 10 метра, да извършват дейност само с разрешително за дребномащабен риболов, а не както досега с разрешително за стопански риболов и документ за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. С въвеждането валиден билет за любителски риболов във водите на Черно море, пък се цели постигане на унифициран подход към всички въдичари.
С цел повишаване на информираността и осигуряване на достъп до водните обекти държавна собственост, в които е предоставено управлението на рибните ресурси на сдружения за любителски риболов, ще бъдат въведени нови изисквания за обозначаването им и определянето на зона за свободен достъп до тях. По този начин ще се гарантира по-доброто управление на рибните ресурси в съответния воден обект. Ще се даде възможност в определена зона от него, лицата, които имат валиден билет за любителски риболов.
В проектозакона са допълнени забранените уреди, средства, принадлежности и приспособления за извършване на риболов, заради отрицателното въздействие, което оказват върху рибния ресурс. Това са уредите серкме, цапало, рачило и герим.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*