Дневен архив: ноември 13, 2020

Дата | Име Sort Ascending

Огромен интерес към Националната програма по пчеларство за 2021г.

Огромен интерес към Национална програма по пчеларство за следващата година регистрира ДФ "Земеделие". Близо 2000 земеделски стопани заявиха желание за подпомагане на техните инвестиции. Най-голям е интересът към Мярк...

Нови мерки за гражданите на Добрич

Малолетни и непълнолетни нямат право да посещават търговски обекти и питейни заведения, освен ако не са придружени от родител или друго пълнолетно лице. Собствениците на обекти с обществено предназначение трябва да с...