От днес туроператорите и туристическите агенти могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. Общата стойност на предоставените средства е 10 млн. лв.
Целта е да се осигури оперативен капитал и средства за покриване на текущите нужди за справяне с последиците от пандемията COVID – 19 на малките и средни предприятия извършващи туроператорска или туристическа дейност по Закона за туризма. Желаещите трябва да заявят стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от 200 000 евро, или 391 166 лв.
Подаването на проектните предложения ще се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Всеки кандидат трябва да има валиден електронен подпис.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на 20 октомври 2020г.
Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез ИСУН 2020, но не по-рано от 5 календарни дни след края на срока за кандидатстване.
Пълния пакет документи и повече информация за проекта можете да откриете на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ и на интернет страницата на Министерството на туризма http://www.tourism.government.bg/

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*