Добрич е сред областите, чиито стопани ще получат финансова помощ от държавата заради лошата земеделска година.
В заповед на Министъра на земеделието, храните и горите бяха посочени неблагоприятни настъпили климатични събития в различни области на страната за редица култури, за които стопаните ще бъдат компенсирани.
В документа се посочва, че производителите с напълно пропаднали площи имат право на държавна помощ, съгласно условията на
Решение на Европейската комисия за одобряване на държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % унищожени площи със земеделски култури, в следствие на суша, измръзване, слана, градушка и други климатични събития.
С държавната помощ ще се компенсират до 80% от производителните разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. Стопаните, чиито площи са напълно пропаднали, но не са били застраховани, ще получат 50% от допустимия размер на подпомагане за съответната култура.
Помощта ще се изплаща по реда и в размер, определени от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*