Общинските съветници на Добрич дадоха съгласието си бюджетът на града за настоящата година да бъде намален с близо 1 160 000 лева. Основната причина е в спада на приходите в местната хазна, заради кризата с Ковид 19.
Предложената актуализация на разходната част на бюджета основно е в следните направления: намаление на разходите за издръжка на детските градини, съобразно периода, в който услугата не се предоставяше; намаление на разходите за осъществяване на дейности, свързани с културния календар, предвид това, че много от планираните дейности не бяха проведени; намаление на разходите за придобиване, текущ и основен ремонт на дълготрайни активи. За обектите, които вече са възложени, предложеното намаление е съобразено с достигната по-ниска договорена стойност, а предложението за отпадане на обекти е за тези, за които не са започнати процедури по възлагането или изпълнението им.
Съветниците приеха и актуализация на Програмата за капиталови разходи, от която бяха изключени обектите, за които тази година не може да се осигури финансиране.
С икономии от отпадналите обекти ще се дофинансират основния ремонт на пешеходния подлез пред гара Юг и доставката и монтажа на 2 часовника за кулата в Стария Добрич. Общият размер на средствата в капиталовата програма е 60 430 811 лв.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*