Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на 20-годишна концесия за морските плажове „Кранево – централен“ и „Кранево – юг“. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за „Кранево – централен“ е 111 559,03 лева без ДДС, за „Кранево – юг“ – 21 742,79 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Плажовете ще бъдат обезпечени с водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане. Предвижда се и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*