Областният управител откри процедура за избор на изпълнителни за водноспасителна дейност на 7 неохраняеми плажове: „Космос“, “Крапец-север“ (без част 3), „Шабла“, „Добруджа-север 1“, „Добруджа-север 2“, „Болата“ и „Фиш-Фиш нов“.
За 2020 г. неохраняемите плажове на територията на област Добрич са 20, посочени в приложение на заповедта на министъра на туризма Николина Ангелкова, с която е възложено на областния управител до 30 април 2020 г. да предложи схеми за за охрана през активните летни месеци. Предвидени са 9 стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по двама спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден.
Оферти желаещите кандидат да участват в обявената обществена поръчка, могат да подават в срок до 17,30 часа на 04.06.2020 г. в „Бюро за комплексно обслужване“ в Областна администрация Добрич, ул.“Независимост“ № 5. Прогнозната стойност на поръчката е 91 666,67 лева без ДДС за срок на изпълнение – 60 календарни дни, считано от подписването на договор, но не по-късно от 15.09.2020 г.
На интернет страницата на Министерство на туризма са публикувани заповеди на министър Николина Ангелкова, с които са определени наематели на други четири плажа на територията на област Добрич – „Божурец-Топола 1“, „Вили Чайка“, „Божурец-Топола 3“ и „Батовски“.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*