Община Генерал Тошево сключи договор по проект за рекултивация на депото за отпадъци в кв. Пастир. Проектът е на стойност 3 174 395,38 лв. и ще се изпълнява в рамките на 17 месеца. Той се финансира по ОП „Околна среда”. Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка. Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система. Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със затревяване тревни растителни видове, съответстващи на района. По този начин общинското ръководство ще минимизира общия риск от екологично замърсяване и ще изпълни препоръките, разписани в Общинския план за развитие и Програмата за управление за 2019 – 2023 година.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*