Кметът на община Добрич Йордан Йорданов внася за разглеждане в ОбС няколко икономически мерки, подготвени от Временната комисия, сформирана към местния парламент за разработване на механизъм в помощ на малкия и среден бизнес в ситуацията на извънредно положение. Първата е освобождаване изцяло от заплащане на наемна цена за целия срок на обявеното извънредно положение в РБ, на всички търговци-наематели на общински обекти, чиято дейност е преустановена в резултат от нормативните ограничителни мерки. Втората предвидена мярка е намаляване на дължимите наеми, за целия срок на извънредно положение, в размер на петдесет процента, след доказване на 50 на сто спад на приходите от търговска дейност в общинските обекти.
В докладната се посочва, че очакваният месечен приход от наем на общински обекти за март надхвърля 75 000 лева. При прилагане на мерките, максималната загуба ще е 42 000 лева за месец или над 83 000 лв. за целия срок на обявеното извънредно положение.
С друга докладна, отново по решение на Временната комисия, кметът внася предложение за намаляване с петдесет процента на една дължима месечна вноска за наем на общинско жилище, в семействата и домакинствата, при които поне един техен член е останал без работа и е регистриран в «Бюро по труда» през времето на обявеното извънредно положение, с изключение на наемите, заплащани по Закона за хората с увреждане и отпускането на целеви помощи по чл. 72, т.5 (наем на общинско жилище).

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*