Общинският съвет на Добрич днес даде разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация за част от местността „Гаази баба“. Пенчо Керванов уточни, че заданието за изработване на плана е прието от експертния съвет и го предлага за гласуване в местния парламент. Арх. Емилия Добрева съобщи, че ПК по устройство на територията е приела единодушно предложението с едно допълнение. Арх. Добрева получи положителен отговор от инж. Керванов. Иво Пенчев обяви подкрепа за проектирането. Той поиска в проекта да бъде заложена възможност за облекчаване на трафика по бул. „25 септември”. Инж. Керванов уточни, че проектът ще бъде изработен в две фази, като в предварителната ще има възможност да се обсъждат и допълнителните предложения.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*