Стопанска камара – Добрич стартира дарителска кампания „Помогни сега, Добрич!“ за набиране на финансови средства, които ще се използват за ограничаване на разпространението на коронавируса на територията на община Добрич. Кампанията се реализира с подкрепата на Община град Добрич.
Средствата ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали, преимуществено за хората от най-уязвимите професионални направления. Парите ще се използват само за тази цел и само с решение на Общинския кризисен щаб, като за пълна прозрачност ще се прави публичен седмичен отчет на постъпленията и разходите.
Номерът на банковата сметка е:
Юробанк България – Добрич
IBAN: BPBIBGSF
Сметка № BG56 BPBI 79381061779801
Сдружение “Стопанска камара – Добрич”, като титуляр на дарителската сметка, счита за свой дълг да спазва изискванията за публичност и пълна прозрачност като информира добричката общественост за всеки лев, постъпил в сметката по време на кампанията. Списъкът на дарителите ще бъде публикуван и обновяван всеки ден на сайта на СК-Добрич – www.dobrich.bia-bg.com.
Ако желаете да дарите продукти или услуги, пишете ни на адрес dobrich@bia-bg.com.
Предварително благодарим на всички дарители! В този безпрецедентен момент на несигурност и уязвимост за индивидуалното и общественото здраве само решителните и координирани действия са ключ към поддържане на общата увереност и осигуряване на издръжливост на местната общност и местната икономика.
Човечността се тества по време на криза и в такива моменти се разкриват нови черти у хората. Днес сме подложени на този тест, чрез който ще разберем какъв е нашият личен и обществен капацитет да отстояваме ценности, да осъзнаваме предназначението си, да избираме почтеността, солидарността и уважението към другия.
Стопанска камара Добрич се включва в инициативата с предметно дарение – 17 защитни шлема от поликарбон на здравните заведения в града, с цел осигуряване безопасността на екипите на болницата в условията на COVID-19. По 5 шлема ще получат МБАЛ Добрич АД, ДКЦ-1 и ДКЦ-2, както и 2 шлема за Медицински център „Вива Феникс“. Шлемовете са изработени от „ФолиАрт“ ООД – Добрич и отговарят на всички санитарно-хигиенни и технически изисквания.
синхрон 1 – Мартин Радев, фирма ФолиАрт
Материалите се доставят от ЕС, но количествата са силно ограничени.
синхрон 2 – Мартин
Първите поръчки за стотина маски са от частни фирми и общините Каварна, Тервел и Крушари. Фирмата разполага с ресурс за изработването на 1500 предпазни шлема, като единичната им цена е 9,80 лв.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*