Агенцията по заетостта въвежда временно допълнителни мерки при обслужването на клиенти на бюрата по труда, заради обявеното извънредно положение в страната във връзка с коронавируса Ковид 19. Ограничават се срещите от типа „лице в лице” с търсещи работа и регистрирани в бюрата по труда, чрез разсрочване и отлагане за април на планираните до края на март консултации с трудовия им посредник. Препоръчва се клиентите предварително да осъществят контакт по телефон или електронна поща със съответната дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да ползват и модул „Личностен профил на търсещото работа лице”, за което е необходимо да получат данни за достъп от трудовия посредник. При присъствени срещи в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация за предпазване от зараза на участниците! Клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, следва да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане и едва след това да посещават бюрата по труда.
При регистрация на търсещи работа лица на място в бюрото по труда/филиала клиентският поток ще се организира пред входната врата на разстояние 1-1,5 метра и спазване на аналогична дистанция между чакащите; регистрацията на място се ограничава до снемане на базовата информация за клиента и извеждане на регистрационна карта. Допълнителна информация може да се получава на следваща среща или да се предоставя чрез модула „Личностен профил за търсещо работа лице” за безработните, които имат електронен адрес.
Желаещите да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), могат да подават заявление-декларация за регистрация чрез него. ССЕВ може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрото по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства. Необходимите документи и повече информация ще намерите на сайта на АЗ.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*