Финансови корекции за над 1 211 000 лева са наложени на Община Добрич. Те са по проектите, които се реализират с европейски средства и са в процес на обжалване, става ясно от писмен отговор на кмета Йордан Йорданов на питането на общинския съветник Зорница Михайлова. Санкциите касаят седем проекта, финансирани основно по оперативните програми „Региони в растеж“ и „Околна среда“.
В писмото се съобщава, че над 333 000 лв. от финансовите корекции ще бъдат удържани от последното плащане на фирмите – изпълнители. Останалата сума ще бъде покрита със собствени средства на общината, заеми и от възстановената финансова корекция за депото.
На поставения от Зорница Михайлова въпрос има ли виновни лица за допуснатите нарушения и потърсена ли им е дисциплинарна отговорност, кметът отговаря, че „в процеса по изготвяне на документацията за всяка обществена поръчка участва екип от експерти, съобразно предмета, обема и спецификата на оперативните програми /ОП/. В по-голямата си част ОП са изготвяни при липса на установена практика на ВАС, която е задължителна за всички. Към настоящия момент допускани нарушения по наложени финансови корекции са преустановени. Определен е служител от отдел ОП, чието основно задължение е системно да следи и уведомява всички експерти за съдебна практика и практика на КЗК, касаещи решения по допуснати нарушения от всички Възложители”.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*