145 хиляди лева е възстановила НАП Добрич на 733 добруджанци, които са надвнесли данък върху доходите на физически лица, през данъчната кампания на миналата 2019 година. Това са лица, които са ползвали право на данъчно облекчение за намалена работоспособност, при доброволно осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, дарения и данъчно облекчение за млади семейства.
И през настоящата кампания физическите лица, които искат да възстановят недължимо платени суми за данък върху доходите през миналата година, трябва да подадат годишна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите. До края февруари на текущата година НАП е възстановила надвнесен данък на 106 добруджанци, в размер на 26 хил. лева. Декларацията за възстановяване се подава в офиса на НАП Добрич по постоянен адрес. От 2020 година отпада задължението към годишните данъчни декларации да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност и за деца с увреждания. Данъчните облекчения могат да се ползват при условие, че не са налице подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, уточняват от НАП Добрич.
Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2020 г.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*