На 23 240 000 лева възлиза проектът за бюджет на община Добричка за настоящата година, който днес беше подложен на публично обсъждане. Основните предложения на кметове, наместници и общински съветници бяха свързани с инфраструктурата на селата.
Предложеният първи бюджет за новия мандат ни изправя пред нови и стари предизвикателства, заяви при представянето на финансовата рамка за 2020 г. кметът Соня Георгиева. Увеличението на държавната субсидия спрямо м.г. е 941 600 лв., а от собствените – 166 000 лв. Кметът отбеляза обаче, че преходният остатък е с близо милион по-малко. В разходната част на бюджета най-голям дял има функция образование с над 9 133 000 лева. Кметът на село Фелдфебел Дянково обяви бюджета за дискриминационен в частта му за капиталови разходи. Кметът припомни принципа на разпределяне на средствата по инвестиционната програма: брой на населени места, жители, средствата усвоени в тях през последните 4 г. и потребности. Взети са предвид и предложенията от местното население. Общинският съветник Димитър Чернев припомни, че събираемостта на данъците в общината е едва 50%, затова предложи дисциплиниращ подход. Соня Георгиева заяви, че трябва да се отчита фактът, че в някои села, освен физическите има и действащи юридически лица, които водят до ръст на местните данъци и такси. Кметът подчерта, че ще работи за по-висока събираемост на данъците. Всички предложения от публичното обсъждане на бюджета ще бъдат внесени заедно с него при приемането му от Общинския съвет.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*