Нелегалният и рисковият труд са във фокуса на Инспекцията по труда в Добрич през тази година. Контролните органи ще следят с особено внимание за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, изплащането на възнагражденията и разпределението на работното време в микро, малките и средните предприятия.
Засилен контрол ще има в строителството, в селското стопанство и в авторемонтните работилници, които са рискови както по отношение на недекларирания труд, така и при спазване на разпоредбите за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
За поредна година активно ще бъдат проверявани и обектите със сезонен характер в туризма, които традиционно са сред най-сериозните нарушители по отношение на осъществяването на трудовите правоотношения, съобщават от инспекцията.
Традиционно сред приоритетите в дейността на Агенцията е контролът върху трудовата миграция и мобилност.
Освен в летните курорти, през 2020 г. са планирани кампании, в лечебните заведения, в предприятия, осъществяващи охранителна дейност и предоставящи услуги в сферата на почистването на сгради. Акцентът при тях ще бъде върху законосъобразното осъществяване на трудовите правоотношения. В тези дейности са идентифицирани проблеми при спазването на законодателните изисквания, свързани със сключването на трудови договори, с разпределението на работното време и почивките, със заплащането на труда и др.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*