76 392 000 лева е проектът на бюджета на община Добрич за настоящата година. Местните приходи се очаква да бъдат в размер на 29 730 000 лева, а останалите ще дойдат от държавната хазна. В капиталовата програма са заложени 53 400 000 млн. лв. Финансовата рамка беше подложена на публично обсъждане, на което присъстваха общински съветници и граждани.
Кметът го характеризира като „бюджет за продължаване на промяната“ Образованието е една от функциите, за която са планирани най-много средства – 35 686 000 лева. За здравеопазване се заделят 3 790 000 лева, а за социални услуги – 5 950 000. 17 564 000 лв. са предназначени за благоустрояване и поддръжка. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 2 720 000 лв. Финансовото подпомагане на спортните клубове в размер на 750 000 лв., а общо за Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ са заделени 5 553 084 лв.
По време на обсъждането бяха направени множество предложения, свързани с осигуряването на клубна база на пенсионери и майки на деца с увреждания, пътната инфраструктура, изграждане на детски и спортни площадки, подобряване качеството на въздуха, намаляване на популацията на бездомните котки и др.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*