Данъчната кампания 2020 г. започва днес. От НАП Добрич напомнят, че доходите си за 2019 година трябва да декларират всички добруджанци, които са получил средства по извънтрудови правоотношения. Работилите по граждански договор през 2019 година подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения.
До 30 април годишна данъчна декларация подават и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските стопани, а така също и тези, които са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина. Самоосигуряващите се лица и земеделски стопани подават данъчните си декларации само по електронен път.
Годишните декларации са публикувани на сайта на НАП, формуляри има и в офиса на приходната агенция в Добрич. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по Интернет, а персоналният код може да се получи безплатно от офиса на НАП.
Подалите декларациите си по електронен път до 31 март 2020 г., могат да ползват и 5% отстъпка, ако нямат задължения и внесат целия размер на данъка в същия срок.
От тази година се предвижда още едно облекчение, което ще бъде въведено от началото на март, когато ще бъде достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите. От нея обаче ще могат да се възползват само лицата, които притежават електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*