Предложението на кмета на Община Добричка Соня Георгиева за безплатни детски градини влиза за обсъждане в постоянните комисии към местния парламент. Проектът за изменение и допълнение на Наредба №8, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, е публикуван на на интернет страницата на Общината в секция „Общински съвет“, подсекция „Проекти на правилници и наредби“.
Кметът Соня Георгиева инициира премахването на таксите в детските градини, водена от желанието да се даде възможност на всички деца да ги посещават от най-ранна възраст.
Всички заинтересовани лица могат да изпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща на Община Добричка или в Центъра за услуги и информация до 18 декември.
Част от мотивите й са, че премахването на таксите би облекчило семейния бюджет и би осигурило ранен достъп до образование на хора в икономически неравностойно положение.
Тя е убедена, че безплатното посещение в детските градини ще повлияе демографската криза. Ще се насърчи раждаемостта, ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в община Добричка.
Размерът на събираните досега такси е около 35 000 лв. годишно. Георгиева предлага през 2020 г. те да бъдат компенсирани със собствени приходи на Общината

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*