Общински съвет Добрич сформира своите постоянни комисии на редовно заседание днес. Те са 13, като най-многоброен е съставът на комисиите “Бюджет, финанси и данъчна политика” и “Предотвратяване и установяване конфликт на интерес и етика” – по 9 души. В останалите членовете са от пет до седем.
За председател на ПК „Законност, общественост ред и контрол“ беше избран Михаел Игнатов. ПК „Устройство на територията, жилищна политика и строителство“ оглави арх. Емилия Добрева.
Галин Господинов е новият председател на ПК “Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”.
ПК “Наука и образование” оглави Невяна Люцканова, а Нивелин Радичков ще ръководи ПК “Търговия, услуги и туризъм”. ПК “Култура, вероизповедания и етнически въпроси” е с председател Боян Саркизов. ПК “Транспорт, инфраструктура и екология” оглави Ивайло Петров. За председател на ПК “Бюджет, финанси и данъчна политика” общинският съвет излъчи Гинка Василева. Герман Германов застава начело на ПК „Управление на общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол“. На ПК “Спорт и младежки дейности” председател ще бъде д-р Георги Желев. Павел Павлов оглави ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти“. ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“ оглави Детелина Николова.
Очаква се председателят на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, който днес не беше гласуван, да бъде избран на следващата сесия през декември.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*