Фалстарт претърпя първото дело срещу НАП за изтичане на лични данни, което трябваше да започне в Административен съд – Добрич по искова молба на Константин Михайлов от Каварна. Според съдията по делото Силвия Сандева то трябва да се гледа в съдилището, в което е подадена жалбата на ищеца.
В хода на заседанието стана ясно, че и самият Михайлов, който не се яви и не беше представляван от адвокат, е изпратил становище за гледане на делото в София. Съдия Сандева подчерта, че превес има конкретният Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, а не общите разпоредби на Административно процесуалния кодекс
Силвия Сандева, съдия в Административен съд – Добрич:
„Неприложим е в случая чл. 133, ал. 5, според която исковете пред съда се подават според адреса или седалището на жалбоподателя. Съдът определи: Прекратява производството по адм. дело 640 от 2019 по описа на Адм – съд Добрич. Повдига спор за подсъдност между АС Добрич и АС София град по искова молба на Константин Савов Михайлов.“
Припомняме, че през юли тази година след кибер атака от Националната агенция по приходите изтекоха личните данни на близо 5 милиона българи. Михайлов е един от над 150 ищци, подали колективна жалба.
Сандева:
„Срещу НАП е предявен иск за заплащане на сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на нейните служители, състоящо с в неполагането на достатъчтно грижи и неполагане на ефективни мерки за защита на сигурността на данните, в резултат на което са разкрити лични данни на ищеца.“
Конкретният иск е за обезщетение от 1000 лева за причинен страх и притеснение от злоупотреба с личните му данни.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*