До 2024 година ще бъдат реконструирани полезащитните пояси, които са в лошо състояние. Това съобщи директорът на Държавно горско стопанство – Добрич Цанко Николов на работна среща на структурите в Министерството на земеделието, отговарящи за област Добрич.
Цанко Николов направи ретроспекция на създаването на поясите и ползите от тях за селското стопанство. Най-честите проблемите при стопанисването им са пожарите, замърсяването с отпадъци, незаконната сеч и разораването на общинските пътища. През последните 5 години на територията на цялото Североизточно предприятие са извършени залесявания на полезащитни пояси в размер на 822 дка.
Предвижда се до 2024 година поясите, които са в лошо състояние и недобър растеж да бъдат реконструирани. Тяхната площ е 1750 дка, като затова Предприятието ще отдели средства в размер на 2 600 000 лв.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*