На 5 обекта в област Добрич Държавен фонд „Земеделие” наложи пълна санкция от 100% в открито производство на 15-ти ноември. Субсидиите си ще трябва да върнат АБВ Турс с къща за гости в село Златия, фирма Трансфилд с обект в село Батово, едноличен търговец Добрина Николова от Каварна, Единил – Снежа Николова с обект за селски туризъм в Дуранкулак и Медена къща Михови в село Прилеп.
От проверените през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г. към момента са обработени резултатите за 276 от тях. След извършения анализ и допълнителни административни проверки, ДФ „Земеделие“ стартира процедурата по откриване на производства по издаване на Актове за установяване на публично държавно вземане. До момента са открити 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Санкциите, които ДФЗ – РА налага са в резултат на събраните документи и информация по време на проверките и са изцяло в съответствие с правилата за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ. Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости са свързани с неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*