Съветниците на Каварна възложиха на Общината да разработи Интегриран план за управление на защитените зони, чрез който да се овъзмездят собствениците на имоти в Натура 2000. Решението беше взето по настояване на инициативния комитет „За Туризма на Калиакра“. Припомняме, че преди 2 години, заради масови протести планът, възложен на Института по биоразнообразие беше спрян от Министерството на околната среда и водите.
В началото на т.г. ОбС Каварна взема решение планът да се довърши, но еко министерството вече е прекратило договора с Института. Остава вариантът Общината сама да възложи поръчката на експерти.
Стелиан Томов, председател на ИК „За Туризма на Калиакра“:
(Има 2501 засегнати собственици не на обикновени земи в степите, на урбанизирани имоти – знаете, на селищно образувание Божурец, на Калиакра. В този план наблягаме единствено и само на изкупуване на тези имоти.)
Българското законодателство позволява подобен план да се разработи и от НПО.
Тома Белев, Асоциация на парковете в България:
(За нас е важно да има планове за управление, да се извършват действия, да има Общи устройствени планове – знаете, че промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и ЗУТ, които изискват ОУП са по наше настояване с цел само да се облекчи инвестиционната процедура на собствениците.)
Предложението на председателя на ОбС Красимир Кръстев планът да бъде завършен от Асоциацията на парковете срещна яростен отпор от останалите еко организации, а кметът поясни:
Нина Ставрева, кмет на община Каварна:
(Община Каварна не би могла да се яви възложител на договор по вече прекратен такъв. Въпреки това, при наличие на официална правна трактовка на тази ситуация, ние сме на разположение за обсъждане на възможности.)
Еколозите виждат изход в промените в Закона за биоразнообразието, които отлежават в Министерски съвет. Те предвиждат местно управление на защитените зони.
Димитър Канариев, председател на Националната асоциация „Българско Черноморие”:
(С легитимността по закон, която вече ще имат РИОСВ и тези регионални бордове, да се поиска финансиране от МФ, тези пари да бъдат предвидени, за да може да има навременни и справедливи компенсации.)
След двучасови дебати, съветниците се обединиха около идеята МОСВ да възложи на Община Каварна изработването на Интегрирания план, като й преотстъпи авторските права на досегашните разработки и спомогне за привличане на специалисти.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*