Адвокатът на собствениците на жилища в недостроения блок „Добрич” Анели Чобанова внесе жалба в Комисията за защита от дискриминация срещу кмета на община Добрич Йордан Йорданов и председателя на ОбС Иво Пенчев.
„Според господстващото приложение на правото на собственост в съвременния живот, правомощията на собственика са три: владение, ползване и разпореждане”, пише в колективната жалба.
В случая, според собствениците е игнорирано не само правото им на собственост, но и на достоен живот. Те обвиняват местната власт в бездействие във връзка с довършването на строящата се от 35 години сграда.
„Считаме, че спрямо нас е проявена пряка или непряка дискриминация, като освен това е накърнено изконното ни право на собственост, гарантирано в Конституцията на РБ, което е нарушение по смисъла и на Европейската конвенция за правата на човека. От това продължително и продължаващо погазване на правото ни на собственост, включително и лишаването ни от възможност да можем да се ползваме ефективно и необезпокоявано от собствеността си, както и правото ни на лично достойнство, произтича и претенцията ни за осъществен от страна на ответниците „тормоз“ по смисъла на § 1, т.1 от действащите разпоредби на Закона за защита от дискриминация”, се посочва в жалбата.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*