Увеличение на делата, които са постъпили за разглеждане през 2018 година, отчита Районният съд в Добрич. Резултатите бяха оповестени от председателя на съдилището Анна Великова по време на годишно отчетно събрание на магистратите в институцията.
В 3-месечен срок са приключени 89 процента от всички дела. 99.69 на сто от съдебните актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в двумесечен срок – за наказателните дела. Запазва се традиционно високият процент на потвърдените съдебни актове – 71.86 на сто.
Добричкият Районен съд е пример за правораздаването на национално ниво, заяви председателят на Окръжен съд Галатея Ханджиева. Районният прокурор Петко Тухчиев подчерта, че само от цифрите в отчета не може да се придобие реална представа за обема свършена работа и препоръча снимков ,атериал на папките с дела. Заслугата за очевидно добрите резултати на Районния съд се дължи на целия му екип, подчерта председателят на Адвокатската колегия Милен Кадикянов. Благодарност към целия екип за отговорността и положените усилия изказа и председателят на институцията съдия Анна Великова, която заяви, че отчетените в доклада данни илюстрират трайната тенденция за високо качество на правораздаването и на административното обслужване в Районен съд – Добрич.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*