Министерството на енергетиката е прекратило действието на договора за предоставяне на концесия за мина „Оброчище“, съобщават от ведомството. Последната проверка е извършена на 15.05.2018 г. След констанирано неизпълнение на концесионния договор, е отправна покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок. В определения с поканата за доброволно изпълнение срок не са изпълнени паричните задължения в размер на 130 хил. лв. Затова от 7-ми февруари МЕ е спряло действието на договора от 01.06.1999 г. за предоставяне на концесия с предмет „Особено право на ползване на подземни природни богатства – манганови руди чрез добив от находище „Оброчище – Северозападен участък“. Спирането на правата по концесионния договор не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация.
В края на януари е проведена среща между представители на Министерството на енергетиката и Национален синдикат „Защита“, заради закъсненията с няколко месеца на заплатите на миньорите. От страна на „Евроманган” са уверили министерството, че ще започне изплащането на дължимите суми.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*