Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Агенцията за икономическо развитие – Варна, проведе информационно събитие на тема „Транснационални възможности“. Представена беше втората покана за набиране на проектни предложения по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020 г.
С бюджет от близо 25 млн. евро ще се финансират мерки за насърчаване на бизнеса в туризма, селското стопанство, екологията. Североизточен или Югоизточен регион са допустими кандидати от България. В териториалния обхват на Програмата попадат още 7 държави. Крайният срок за кандидатствате е 31 януари 2019 г. Тодорка Димитрова представи и добри практики от проекти на агенцията. Единият от тях е „AgroNet -Тестване на модерни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа“. Геновева Друмева запозна присъстващите с условията на третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. с бюджет от 60 млн. евро.
Ще се финансират проекти за бизнес обучения и социални иновации, устойчиво използване на природното и културното наследство, екологични мрежи и др. Грантът и по тази програма е 100%, защото се съфинансира от МРРБ.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*