Подготовка на желаещи – безработни и работещи, да развиват собствен бизнес, е основната цел на проект, който Община Добрич ще осъществява съвместно с консултантска организация. Финансирането в размер на 206 хил. лв. е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Идеята на проекта „Стартъп по пътя към съвършенството“ е насърчаване на разкриването на нови предприятия, защото това е един от лостовете за подобряване на благосъстоянието на хората. В него ще бъдат включени 40 души – 28 безработни и 12 заети лица, като половината от тях трябва да са младежи до 29 години. Проектът включва дейности, които са свързани със стартирането на малък бизнес. Сред основните дейности е и мотивиране на участниците да развиват собствен бизнес, но водещите на проекта очакват все пак кандидатите да са убедени предварително в това. Те ще бъдат подготвени в планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги. Ще им бъде предоставена и подкрепа чрез намиране на подходящи източници на финансиране. В края на проекта трябва да има поне 8 новостартиращи фирми. Ще бъде създадена и практика за стартиращи предприемачи за придобиване на бизнес култура и вземане на самостоятелни решения, която ще продължи работа и след изтичането на проекта през 2020 година.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*