Инвестиционната програма на Община Добрич ще бъде актуализирана с шест нови обекта, които са включени в подадени и одобрени проектни фишове. Общата стойност на допълнителните проектни идеи, които са оценени от Работната група е до 8 милиона лева.
По указания на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”, Община Добрич има възможност да включи нови обекти в инвестиционната си програма, съобщи зам.-кметът Росица Йорданова. Работната група към Общината, съставена от специалисти в различни области, е разгледала и оценила новите предложения, като минималният брой точки про критериите за допустимост е 15. Включват се още реконструкция и благоустрояване на улиците „Каменица“, „Екзарх Йосиф“, „Методи Кусевич“ и „Захари Стоянов“, както и изграждане на приют за бездомни лица и семейства по ул. „Хан Кардам“ 13. Предстои сключване на договорите за безвъзмездна помощ с Управляващия орган, след което ще започне изпълнение на обектите.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*