Три предложения постъпиха в деловодството в Областна администрация Добрич в резултат на проведеното обществено обсъждане на проект на Концепция на Закон за социалните услуги. От БЧК предлагат към групата рискове, в резултат на въздействието на външна среда, при които лицата се нуждаят от подкрепа, да бъде добавено към текста „включително бедствия, аварии и кризи“.

Второто предложение е от координатори за област Добрич по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, които предлагат следното: Прилагане на индивидуален подход при финансирането на потребителите на социални услуги и въвеждане на критерии за ниво на потребностите от грижа за всеки отделен човек; Да се регламентират управлението, източниците на финансиране и комплекса от подкрепящи дейности при предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги; Да се разработи и утвърди национална програма за публичност по социално значими проблеми; Да се разработи законов механизъм за определяне на отговорни институции и устойчиво финансиране на задължителни обучения на социалните работници; Да се регламентира национална програма за мониторинг и оценка в социални услуги, както и на минимален пакет от услуги, финансирани от държавата на общинско и областно ниво, които да извършват и мобилна работа.
Третото предложение е от добричкия офис на Фондация „Лумос“ – да се заложи изискване за „определяне на базови и допълващи стандарти в зависимост от специфичната целева група или потребност”. Предложенията са изпратени до Министерството на труда и социалната политика, за да бъдат взети под внимание при изготвянето на новия нормативен акт.

Категория:

НОВИНИ

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*