Много са населените места в областта, а малко – мобилните социални услуги. Застаряващо население на фона на недостиг на домове за възрастни, на
Центрове за настаняване на деца с девиантно поведение, домове за хора с психични заболявания и Алцхаймер. Тези проблеми в сферата на социалните услуги бяха
очертани по време на обществено обсъждане на Концепцията на Закона за социалните услуги днес в Областна администрация – Добрич.

Много са социалните услуги на територията на областта, но има нужда от нови. По селата има възрастни хора с психични заболявания, които не могат да се
обслужват сами. В същото време социалните услуги са съсредоточени в града. Това е едно от положенията, които се очаква да се променят с бъдещата нормативна
корекция в Закона за социалните услуги.
Няма община в Добричка област без социални услуги и те са качествени. Но независимо от броя домове и центрове за настаняване, не достигат специализираните за
хора с психични заболявания и деца с девиантно поведение, добави Баирова.
При неголяма активност на общественото обсъждане в Добрич, областния управител Красимир Кирилов заяви, че до 4 юли в Областната управа ще очакват писмени
предложения за промени в Закона за социалните услуги, за да бъдат обработени и изпратени до 7 юли в Министерството на труда и социалната политика. Предстои
обсъждането им от законодателните органи.

Категория:

НОВИНИ

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*