„ВиК Добрич“ АД е най-големият нередовен длъжник на ЕНЕРГО-ПРО Варна в Североизточна България и има задължения към „Електроразпределение Север“ АД и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“, които към 27 юни 2018 г. възлизат на над 4,5 млн. лв. без лихвите. Заради огромните задължения, от 9 юли административната сграда на ВиК остава без ток.
Дружеството поддържа висок размер на задълженията от 2013 г., като през последните години дългът непрестанно нараства, съобщава Добрич Онлайн. През годините са били провеждани многократни срещи с ръководството на ВиК Добрич и с принципала му МРРБ. Проведени са били няколко срещи и по помирителната процедура на КЕВР. За критичната ситуация с растящия дълг на водоснабдителното дружество многократно са сигнализирани също така Министерство на енергетиката, кмета на Добрич и областния управител. През последните месеци от ЕНЕРГО-ПРО са предприели редица конкретни мерки за погасяване на задълженията. През септември 2017 е било сключено споразумение за разсрочено плащане. ВиК извършва плащания по споразумението, но те покриват единствено вноски по разсрочието. Текущите плащания остават неразплатени. През април тази година е поет ангажимент за плащане на над 1 млн. лева от натрупаните задължения но не се изпълнява. На 15 юни 2018 год. е изпратена и покана за доброволно плащане в седемдневен срок. След изтичане на срока, „Електроразпределение Север“ е уведомило „ВиК Добрич“, че ще пристъпи към прекъсване на електрозахранването на административната сграда на дружеството по график от 9 юли 2018г. Уведомителни писма са изпратени и до институциите (МЕ, МРРБ, ДАНС, Областна администрация Добрич, Община Добрич, КЕВР и ПБЗН Добрич).

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*