Земеделската и горска техника ще подлежат на по-строг контрол. Това предвиждат изменения в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Министерският съвет вече одобри промените в проекта. Предстои одобрението им и от Народното събрание.
С измененията се приемат национални мерки, свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника. Ще бъде подобрена безопасността при използването на земеделска техника и идентифицирането на собствениците, извършили нарушения.
Въвеждат се разпоредби относно дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделската и горската техника. С проекта се определят и изискванията за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с машините.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*