Увеличаване на членския внос и искане за помощ от 56 000 лв. са две от решенията на общото събрание на Местна инициативна група – Добричка. Одобрената стратегия за местно развитие на сдружението ще бъде финансирана с 2 милиона и 900 хиляди лева от Програмата за развитие на селските райони. Очаква се до месеци да бъде отворена поне една от мерките и да започне прием на проекти.
Общото събрание на сдружението „МИГ Добричка” направи промени в Стратегията и в устава си.
Целта е да няма конфликт на интереси при кандидатстване на Община Добричка с проекти, тъй като председателят на УС инж. Тошко Петков е и кмет на Общината, уточни Василева. Създава се и комисия за подбор на проектни предложения. Два са вариантите за членски внос на общината в сдружението – 4 или 6 хиляди лева годишно. Размерът ще зависи от това дали ще се опростят дадените преди месеци на МИГ-а 30 000 лв. заем от местната хазна. Последна дума има Общинският съвет. 56 000 лв. пък са необходими за обезпечаване работата на групата до пристигане на аванса по одобрената Стратегията за местно развитие. Потенциален бенефициент по две от мерките е Община Добричка.
Общината има готовност и с проекти, свързани с развитието на туризма.

Категория:

НОВИНИ

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*