Районната прокуратура в Добрич протестира решението на Добричкия районен съд, с което на управителя на „Евроманган“ ЕАД Дейвид Уелингс е било наложено наказание „Глоба“ в размер на 1000 лева. Той е бил предаден на съд по административно наказателно дело за това, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията към доставчици и към ТД на НАП по публични задължения на ръководеното от него дружество не поискал от Добричкия окръжен съд да открие производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД.
Добричкият районен съд е признал за виновен 70-годишния Уелингс и му наложил 1000 лева глоба, за деяние, което се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с глоба до 5000 лева.
Според прокуратурата, по отношение на Дейвид Уелингс са налице единствено отегчаващи отговорността обстоятелства, затова предлага на Окръжния съд да измени първоинстанционното решение, като наложи максимална глоба.
Предстои делото да бъде насрочено в Добричкия окръжен съд.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*