Регистрираните земеделски стопани, които през 2017 г. са получили доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане, трябва да ги декларират пред НАП през 2018 г. в годишна си данъчна декларация. За приходите от субсидии трябва да се внесе дължимия данък.

Земеделските стопани трябва да декларират доходите си за 2017 г. пред НАП до 30 април 2018 г., а също да начислят и платят данъка за тях. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат да намалят данъчната си основа с 40%. Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци /ЕТ/, също декларират доходите си до 30 април, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2017 година и доказаните разходи.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*