90 дела по жалби против действия на съдебни изпълнители са образувани в Окръжен съд – Добрич през 2017 г., сочат данните от годишния отчет на институцията. Броят им е почти идентичен спрямо предходната година и по-висок в сравнение с 2015 г., когато са били 81.
С изключение на едно, всички постъпили за разглеждане дела от този вид са приключили още същата година, като в 33 случая действията на съдебните изпълнители са счетени за законосъобразни и потвърдени от съда, а в 18 – отменени или изменени. Останалите 38 производства са били прекратени. Действията на съдебните изпълнители се обжалват както от длъжниците, така и от взискателите. Всеки случай е различен и съдът решава въз основа на конкретните данни по делото, отбеляза Ханджиева. Тя поясни, че жалбите се оставят без разглеждане, когато са процесуално недопустими.
Въпреки това, не всяко действие на съдебен изпълнител подлежи на обжалване.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*