Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност могат да ползват данъчно облекчение и през 2018 година. Тези от тях, които декларират доходите си пред Националната агенция за приходите за предходната 2017 година, имат възможност да намалят годишната си данъчна основа.
При доход от 10 000 лева през изминалата година, хората с увреждания имат право да намалят данъчната основа със 7920 лева и да заплатят 10% данък само върху остатъка от 2080 лева. Това облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, а така също и за годината, в която изтича срокът на валидност на експертното решение. При подаването на годишната си декларация тези лица трябва задължително да приложат и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. От това данъчно облекчение се ползват и инвалидите, отдаващи помещения под наем, като те дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето. От НАП напомнят, че данъчни облекчения могат да се ползват при условие, че даденото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване годишната данъчна декларация.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*