Висока оценка за бързо и качествено правораздаване получи Окръжен съд – Добрич, по време на отчета за дейността на институцията през 2017 година. Разгледани са 1615 дела, като са приключени 1441, като 90% от тях са свършени в тримесечен срок.
Наказателните дела са 29%, а търговските – 26 на сто от общия дял. С най-голяма натовареност е работило гражданското отделение на съда, където са гледани 43% от делата. 98.6% от всички постановени през годината съдебни актове са изготвени в едномесечен срок. 90 на сто от делата приключват за 3 месеца. Висока оценка за тази работа дадоха от Апелативен съд – Варна.
През м.г. не е подадена нито една жалба за забавяне на делата в Окръжен съд Добрич.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*