През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката на област Добрич са близо 294 млн. лв., но в сравнение с предходната година намаляват с 25 %. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в Добрич.
Най-голям обем инвестиции са направени в селскостопанския сектор – 99.7 млн. лв. и в сектора на услугите – 66 млн. лева. Тези сектори заедно формират над 56 на сто от общия обем вложения. В сектор „Строителство” инвестициите са 9 млн. лв. и са с 6 % повече спрямо предходната година. През 2016-та е регистрирана и промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2015 година. Отчетено е увеличение на направените инвестиции за закупуване на земя с 4.9 пункта и на извършените разходи за сгради, строителни съоръжения и др. Същевременно намаляват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*