Увеличение на постъпилите за година дела отчита Районен съд – Генерал Тошево. През м.г. магистратите са приключи общо 1054 дела, като 87% от тях са свършени в тримесечен срок. Увеличават се и потвърдените съдебни актове, а отменените от по-горна инстанция намаляват.
През 2017 година в тошевското съдилище са постъпили общо 994 дела, при 918 и 721 за двете предходни години. В края на годината са останали несвършени 75 дела, от които наказателни 25 и граждански 50, става ясно от отчетния доклад на съда. 99.58% от съдебните актове в Районният съд са били постановени в едномесечен срок. Прави впечатление, че 100% от съдебните актове по граждански дела са постановени в този срок, а при наказателните извън месечния срок е постановен само 1 съдебен акт. Потвърдените от горните съдебни инстанции съдебни актове са 67.68%, отменените 19.19%, а изменените 13.13%. В съдебно – изпълнителната служба са образувани 156 нови дела. От общо разгледаните през 2017 г. 578 дела са прекратени 74, от които чрез реализиране на вземането – 59, а по други причини – 15 дела.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*