Областна управа предава държавен имот по ул. „Страцин” във владение на община Добрич за изграждане на паркинг. Целта е да се облекчи движението по единствената улица с пряк достъп до областната управа и общината.
Със заповед на Областния управител Красимир Кирилов, поземленият имот на ул. „Страцин“ № 3 – частна държавна собственост, е отписан от актовите книги за недвижими имоти и е предаден на Община град Добрич. Извършената промяна е във връзка с искане на общината. В писмото си до Областния управител, с искане за отписване на имота като държавен, се посочва, че с актуването му като общинска собственост, той влиза в урегулиран парцел, предвиден за обществено и делово обслужване и би осигурил паркоместа за жителите на град Добрич, предвид затрудненото преминаване по ул. „Страцин“ и забраната за паркиране, които създават редица неудобства на нашите съграждани“. Припомняме, че Теренът от 1,3 дка се над десетилетие стои празен. В края на миналия век там беше разположена стоматологична поликлиника. Впоследствие сградата беше съборена, а дворното място – предоставено на Министерството на правосъдието. В края на януари 2016 г. правителството реши да го актува като частна държавна собственост, защото е загубил характеристиките си на публична и натовари областният управител да се разпорежда с имота.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*