С интегрирана информационна система и единна платформа ще бъдат управлявани финансовите потоци, документооборота и обслужването на населението и фирмите в Балчик. Ще бъде създадена и дигитална интерактивна карта, която ще помага на местните жители, туристи и инвеститори. Новостите ще бъдат изградени по проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“ (SMART BSnetwork), който се изпълнява от Община Балчик в партньорството на румънската Община Наводари, област Констанца.
Новата интегрирана информационна система за управление на общината освен, че ще управлява всички финансови потоци, ще автоматизира дейността на общинските служители, обслужването на клиентите, ще дава възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции и ще предоставя електронни услуги на гражданите и фирми. Системата ще разполага с модули за управление на документооборота, на общинската собственост, устройство на територията, на проекти и договори, на местни данъци и такси и други.
В Балчик ще бъде инсталирана и интерактивна карта в помощ на местните граждани, туристите и инвеститорите. Тя ще бъде базирана на операционна система Windows и ще се ползва с помощта на тъчскрийн дисплей. Потребителите ще могат да открият информация за различни обекти, събития и фестивали и други.
Целта е да се създадат условия за сътрудничество между публичните администрации на черноморските общини в двете области – Каварна, Шабла, Ефория, Мангалия, Констанца, Текиргиол и Костинещи. Проектът е насочен към постигане на ефективна администрация, обърната към нуждите на местната общност.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*