Националната среща на земеделските производители в България трябва да стане практика във всички европейски държави. Това каза по време на шестото издание на срещата Чеслав Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент. По думите му, чрез подобни събития се упражнява натиск върху министрите и депутатите, а освен това се създава по-добра атмосфера за реформите на бюджета през 2020 г. Основен акцент в речта на Шекерски беше бъдещата Обща селскостопанска политика. Глобализацията в общия световен пазар изисква определени регулации, заяви Шекерски и изтъкна основните недостатъци на настоящата селскостопанска политика: прекалено разхищаване на средства за администриращи органи, а не за самите производители и преекспониране на опазването на околната среда, за което също се харчат много пари. Същевременно земеделските производители във водещи европейски държави са на средна възраст над 60 години.         Той отправи и конкретно послание за общата земеделска политика. Чеслав Шекерски изтъкна, че спирането на обезлюдяването и подобряването на инфраструктурата в селата изискват големи средства. Подчерта нуждата от запазване на втория стълб и необходимостта от разширени инструменти за регулиране на пазара.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*